OEVERS LOPEN Riparian hiking

12. Groote Beek en Ekkersrijt

Woensdag 10 januari 11.30 uur.

De extreem hoge waterstanden van de Maas maken het onmogelijk te voet de uiterwaarden te bezichtigen. Vandaar dit stedelijk Oeverlopers alternatief.


Onlangs vond ik een 'excursie overzicht' van de NJN afdeling Eindhoven van omstreeks 1960 én een stafkaart van het gebied ten noorden van Eindhoven.
We fietsten heel wat af en aan. Ver weg naar het Beuven, het Flaes en Goor, het stroomgebied van Run en Gender. Afstanden van meer dan 30 km heen en weer terug vonden we met een één versnellingfiets kennelijk heel gewoon.
Wat ver was, was heel lekker!

De prachtige gebiedjes dichtbij en rondom Eindhoven werden kennelijk zelden bezocht.
Ten noorden van Eindhoven stroomde toen nog een meanderende Groote Beek tussen Landgoed de Wielewaal via de Rijks Psychiatrische Inrichting en door de Aanschotse Beemden naar de monding in de Dommel.
We hadden nog kunnen speuren naar stekelbaars en salamander in de Zonsche Beek tussen Philipsdorp en Bokt. Waarom liepen we nooit langs de resten van de Sonsche Heide net ten noorden van Acht langs de Ekkersrijt? De Zeelster Heide was toen al verboden en gevaarlijk militair terrein dus vonden we de bron van de Ekkersrijt nimmer.


1960


Onlangs verkende ik deze beken en wat er van de beekdalen over is. Hoewel de Zonsche Beek allang niet meer herkenbaar is, rest onder Bokt nog een fraai laaggelegen vochtig gebied langs de Dommel. Vorig jaar werd daar in buurt de eerste Eindhovens beverburcht gespot. Bij onze tocht langs de Dommel liepen we daardoor en op deze plaats verloor een deelnemende hond haar riem!

De Groote Beek waren we helemaal vergeten. Een vervuilde sloot die ergens bij de Huizigingalaan zichtbaar werd, door een mistroostig stukje verkommerde natuur met zwerfafval die in de richting van het Beatrixkanaal en Son stroomde.
De Ekkersrijt, de belangrijke zijbeek die Groote Beek van meer water voorziet ontspringt ten zuid oosten van Vessem uit het Buiskens ven in de Zeelster Heide. Nu verdwenen onder landingsbanen en militaire rijschoolwegen, verdwijnt het water ondergronds onder spoor en -autowegen en industrie terreinen. Gekanaliseerd is er weer enig leven tussen de viaducten van de A2 en A50. Wat kunstmatig maar stromend vinden we de beek terug als voeding voor de vijvers in de parken in de Achtste Barrier en enkele zijstroompjes nabij de visvijver Ekkerweier.

Hieronder 2018 met de te lopen route.

2018

De bijna verdwenen en teruggevonden beken in Woensel Noord.

Blauw Ekkersrijt, Blauw Groote Beek, Paars Zonsche Beek

Beken Woensel Noord


Hoewel hele gebied nagenoeg onherkenbaar is laten natuur en waterlopen zich niet zo gemakkelijk verplaatsen. En met de huidige inzichten is er meer ruimte voor ecologische zones en mag het hemel- en beekwater weer bovengronds stromen.
Bovendien houden we in Eindhoven al heel lang van veel openbaar groen en grote parken. En dat helpt.

Route klik voor PDF print

Groote Beek wandeling

Onze volgende wandeling start bij de parkeerplaats Ekkerweijer aan de Verlengde Huizingalaan. Net over de grens in Son en Breugel bij de visvijver.

1 (1)3

Die ronden we via een modderig pad en blazende ganzen. Soms bespeuren we een vage guur van het asfalt verwerkingsbedrijf dat hier niet behoort te liggen. Bij ongunstige wind is het verkeer van de A50 dichtbij. Die steken we over en via de fluisterwal dalen we daarna af naar de voormalige beekdalen van Ekkersrijt en Groote Beek. De Ekkersrijt vult een lange vijver die het aangename hart is van een uitgestrekt park in de ‘kringeltjes en hofjes’ wijk de Achtse Barrier in Woensel Noord.

24

De Groote Beek is herrezen. Ontdaan van vervuiling en voorzien van paddenpoelen stroomt ze nog steeds door de Aanschotse beemden. De oorspronkelijke erfafscheidigen en slootjes zijn hersteld. De eerste reeën hebben de grazige weiden gevonden, buizerd en drie soorten spechten zijn gezien, in dit gebied dat ingeklemd ligt tussen de Vinexwijk het Blixembosch en de geluidswal van de A50. We vervolgen onze weg door deze jonge 'Amerikaanse' wijk waar veel ruimte voor water is gelaten.
Op weg naar goed Eindhovens bier en warme soep wandelen we over het, nog steeds wat hoger gelegen Aanschotse park en het Henry Dunant Park. Daar is net ingrijpend op en klein stukje verwilderde natuur verdwenen om meer licht en beter waadbare zandoevers te creëren gevogelte en reptielen.

Het beginpunt van deze wandeling van ongeveer 10 km, is uitermate geschikt om per openbaar vervoer te bereiken.
Als je omstreeks 11.00 uur bij het Eindhovens station noordzijde bent neem je de (meestal fluisterstille elektrische bus) naar het science park Son en Breugel halte
Science Park West 5700. Net over de gemeente grens In Son en Breugel gelegen.

5 6

Bus 9 gaat eenmaal per uur, Bus 406 elk kwartier. Daarna loop je ongeveer 200 meter naar het westen, naar de parkeerplaats bij de visvijver waar we elkaar woensdag 10 januari om 11.30 uur ontmoeten. Omdat ik meer dan drie personen per trein verwacht is handiger de bus te nemen. Ook wij gaan met openbaar vervoer.
Indien je per bus uit Den Bosch of St Michielsgestel komt, (154,156,157) dan is het nodig om in Son op het Raadhuisplein over te stappen op bus 9. (10.53 uur) of in Eindhoven bij het station.

Met de auto parkeer je op de parkeerplaats aan de
Verlengde Huizingalaan
Ekkersweijer
5692 Son en Breugel
51.498034, 5.450652

Omdat ook wij ook met openbaar vervoer komen, staat onze auto bij ons thuis voor de deur. Na het einde van deze wandeling breng ik de bestuurders terug naar hun auto.

woensdag 10-01 , 08.15 uur. Er valt een spatje regen, met een hoedje op en jasje aan zal dat best gaan vandaag