OEVERS LOPEN Riparian hiking

Langs de rafelige natte randen van Eindhoven.

Stacks Image 3


Het ontwikkelen van deze wandeling rondom Eindhoven wordt nu eindelijk van een plannetje een project. Waarschijnlijk met andere medelopers zoek ik een weg langs oevers door de resten van riparianse zones, de laag gelegen vochtige grenzen van de stad aan stromend water.

Woensel en later Eindhoven ontstonden op de hoger gelegen zanderige oevers van een delta van riviertjes, beken en stroompjes. Die werden later doorsneden door kanalen, wegen en spoorrails. Hoewel er veel verdwenen is kent Eindhoven een drietal groene zones die van buiten de grenzen van de stad diep doordringen tot bijna aan het centrum. Daarlangs en er doorheen zijn vele wandelmogelijkheden beschreven.

Een route, zoveel mogelijk over onverharde paden, rondom de stad ontbreekt nog. Ik zoek het pad langs de oevers van Eindhoven. Lopen langs de modderige resten van beekdalen, langs kanalen en greppels. Ongeveer 75 km in 8 etappes.
Elke etappe zal beginnen en eindigen in de buurt van een bushalte en ook parkeermogelijkheden worden in de beschrijving opgenomen.

Deze route zal worden beschreven en zo mogelijk later in druk verschijnen. Het eerste vertrekpunt van de route zal straks liggen bij het Wasven in Tongelre. Aanlooproutes vanaf het NS Station en het busstation in Woensel zullen deel uit maken van de beschrijving.
De hierbij getoonde kaart is een voorlopig ontwerp en zal na bewandeling aangepast worden.

Fotografie: https://www.zonerama.com/Link/Album/5205264

Aanvullingen en suggesties graag! contact
Stacks Image 10


1. Van Het Blixembosch naar Bata Best.

We beginnen in de Aanschotse beemden. In de Ijzertijd en later in de Romeinse periode was hier al bewoning. Het typische hoog opgeplagde landschap, dat in de loop van de eeuwen hier ontstond, is nog terug te vinden. Tot 1960 bleef dit gebied een oud Brabants agrarisch landschap tussen twee belangrijk steenfabrieken die de royaal aanwezige leemlagen vermaakten tot bakstenen. Een groot deel van Eindhoven is daar vast mee gebouwd.
Ga naar planning..
Stacks Image 42